Контакт Форма

Ресторанот "Ѕвезден Океан" врши нарачки преку:

 Телефон: 02/3 222 723
  Мобилен: 075/287 345

Нарачката се врши со ID бројот на избраната храна кој се наоѓа во информациите за истата како КОД ЗА НАРАЧКА.